Språkkurser

 

Språk utbildning är undervisning och inlärning av ett främmande språk. Språk utbildning är en gren där man tillämpar språkvetenskap.

Behovet av språkutbildning

Den ökade globaliseringen har skapat ett stort behov av människor inom arbetskraften som behöver kunna kommunicera på flera olika språk. De användningsområden för vanliga språk är inom områden som handel, turism, internationella relationer, teknologi, media och vetenskap. Många länder som Korea, Japan och Kina undervisar i minst ett främmande språk i de primära och sekundära skolnivåer. Men i vissa andra länder som Indien, Singapore, Malaysia, Pakistan och på Filippinerna där använder man i sina regeringar ett andra officiellt språk. Enligt GAO så har Kina för några år sedanbörjat lägga en större vikt på att lära sig ett främmande språk i skolan och det handlar främst om det engelska språket.

Lära sig ett språk

Det finns som bekant en mängd olika språk. I den svenska skolan får man lära sig svenska och engelska men man får även en möjlighet att lära sig grunderna för ett tredje språk om man väljer det. Det finns ett flertal olika metoder att lära sig ett språk på även i undervisningen. Några utav sätten har fallit i glömska medan andra är allmänt använda.

det kan även förekomma en något förvirrad form av inlärning där man använder sig av termerna "strategi", "metod" och "teknik".

En strategi - Det är egentligen en uppsättning antaganden beroende på vilket språk man ska lära sig. Men det innebär inte att förfarandet eller att några detaljer lämnas åt sidan. Det finns tre olika tillvägagångssätt:

1. Den strukturella synen behandlar språket som ett system av ett strukturellt relaterat element för en kod innebörd, som till exempel grammatik.

2. Den funktionella vyn ser språket som ett medel för att uttrycka eller utföra en viss funktion, till exempel att begära något.

3. Den interaktiva uppfattning ser språket som ett verktyg för att skapa och upprätthålla sociala relationer, med fokus på mönster av olika rörelser, handlingar, förhandling och samverkan som finns i ett samtal. Denna strategi har varit ganska så dominerande ända sedan 1980-talet.

En metod - Det är en plan för att presentera ett språkmaterial som man kan lära sig. Dessa bör baseras på en vald strategi. För att en strategi ska kunna översättas till en metod så måste det finnas instruktioner för hur man på bästa sätt ska kunna uppnå de mål som inlärningen eller undervisningen kräver. Framförallt vilket innehåll som ska väljas och vilka typer av uppgifter som ska utföras, som studenternas roller och lärarnas roller. Olika exempel är:

• En strukturell metod är där grammatik, översättning och ljudspråklig metod.

• En funktionell metod där inkluderar en orala strategi eller situations språkundervisning.

• En interaktiv metod som inkluderar den direkta metoden, seriemetoden, kommunikativ språkundervisning, språkbad, suggestopedi, naturlig strategi, total fysisk respons, pedagogisk skicklighet genom läsning eller berättande samt även dogma språkundervisning.

En teknik - Den kan vara mycket specifik, en konkret list eller ett knep som syftar till att åstadkomma ett omedelbart mål. Sådana härrör från den kontrollerande metoden som är mindre direkt från tillvägagångssättet.